Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ .......

Να συνεχιστούν, όπως μέχρι σήμερα !!
Να σταματήσουν έμμεσα, μετά από Διαπραγματεύσεις !!
Να συνεχιστούν, μέχρι την απόφαση τών Δικαστηρίων !!
Να συνεχιστούν, μέχρι τελικής πτώσεως (Αποχώρηση τής COSCO) !!
 
 
Total Votes : 65