Löser avstängning eller portning grundskolans problem?

Ja
Nej
 
 
Total Votes : 40