Suki ma siapa di Kat-Tun???

Kazuya Kamenashi
Jin Akanishi
Junnosuke Taguchi
Koki Tanaka
Tatsuya Ueda
Yuichi Nakamaru
 
 
Total Votes : 144