Qui estigué més fi en Manresa?

Botifarra
Carles Belda
Catalina Canyelles
drut
Héctor Arnau
Marc Egea
Marc Sempere
Marc Serrats
Miquel Gil
Pau Riba
Pepe Rovira
Toni de l'Hostal
 
 
Total Votes : 88
  Afig-ho al teu bloq!