Τα Ξενοδοχεία ΡΑΔΙΟ, ΘΡΟΝΙΟ και το Υδροθεραπευτήριο ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ έχουν κριθεί διατηρητέα. Ποιος πιστεύετε ότι πρέπει και μπορεί να τα ανακαινίσει και να τα αξιοποιήσει καλύτερα για την ανάπτυξη των Καμένων Βούρλων.

Ο Ε.Ο.Τ
ΕΝΑΣ ΙΔΙΩΤΗΣ
Η ΑΞΕ ΑΣΤΗΡ
Ο ΔΗΜΟΣ ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ
ΜΙΑ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΑΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ