Pleier du å sende emballasje til gjenbruk?

Ja
Nei
Bare av og til