Who advances in the Sithole Regional?

No. 3 Pocahontas Outlaw
No. 14 Chinook Bacon
No. 6 Napoleon Einstein
No. 11 Banana Yaya
 
 
Total Votes : 2632