Who advances to the Elite Eight?

No. 1 Nohjay Nimpson
No. 12 Sequoyah Stonecipher
 
 
Total Votes : 1859