Who won on your scorecard?

Sean Sherk
Evan Dunham
Draw
 
 
Total Votes : 6114