Who won on your scorecard?

Benson Henderson
Frankie Edgar
Draw
 
 
Total Votes : 10567