Ποιος πιστεύετε κατά τη γνώμη σας ότι είναι ο καλύτερος τρόπος λειτουργίας και διαχείρισης του Βιολογικού των Καμένων Βούρλων προς όφελος των δημοτών και του Δήμου από τη νέα Δημοτική Αρχή.

1. Να αναλάβει τη διαχείριση και τη λειτουργία ένας ιδιώτης εργολάβος με διαγωνισμό.
2. Να αναλάβει τη διαχείριση και τη λειτουργία του Βιολογικού μια νέα συσταθείσα Δημοτική Επιχείρηση ύδρευσης και αποχέτευσης των Καμένων Βούρλων ( ΔΕΥΑΚΒ) υπό την εποπτεία και τον έλεγχο των Καμένων Βούρλων.
 
 
Total Votes : 1323