Pitäisikö kaupunginjohtaja Riitta El-Nemr jättää virkansa? ------------------- Borde stadsdirektör Riitta El-Nemr lämna sin tjänst?

Kyllä Ja
Ei Nej
 
 
Total Votes : 358